ข่าวสารมูลนิธิฯ

กิจกรรมเด็กชุมชนตลาดปลาบางเลนธานี

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีเด็กในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

19 สิงหาคม 2565

SWAROVSKI WATERSCHOOL โรงเรียนรักษ์น้ำ

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 จัดกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เรื่องน้ำ ในงาน ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน

19 สิงหาคม 2565

ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้

กิจกรรม ดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกป่าซ่อมแซมพื้นที่เสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำ พื้นที่รวม 1000 ไร่

26 กรกฎาคม 2565

‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ จับมือภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาทำความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติด เรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด

เนื่องในวันยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง “ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และการลดอันตรายจากสารเสพติด” ที่ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน

30 มิถุนายน 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับประธานและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทยในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม CARE International

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย และกรรมการอำนวยการขององค์การแคร์นานาชาติ (CARE International)

9 มิถุนายน 2565

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทยและคณะผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดเพื่อยุติการรังแก

กิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดเพื่อยุติการรังแก ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ "Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully” ณ จังหวัดอุบลราชธานี

6 มิถุนายน 2565

มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัว ณ จังหวัดมุกดาหาร “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาความรุนแรงในสังคม”

2 มิถุนายน 2565

เก็บขยะใต้ทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในแนวปะการังเกาะเต่า

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะเต่า, มูลนิธิรักษ์ไทย (โครงการBIOFIN), ชมรมครูดำน้ำไทยเกาะเต่า (Koh Tao Thai Divers Team: KTDT) ร่วมเก็บขยะใต้ทะเลพื้นที่เกาะเต่า

20 เมษายน 2565

เก็บขยะใต้ทะเลคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลเกาะเต่า

กิจกรรมที่ช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลเกาะเต่า และ ลดผลกระทบต่อแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และระบบนิเวศ เพื่อการใช้ประโยชน์ของพี่น้องเกาะเต่า และ รักษาความหลากหลายทางชีวิภาพของท้องทะเลให้คงอยู่ต่อไป

24 มีนาคม 2565